Δρομολόγια - Timetables

Ισχύουν από / Valid from:


 

 

                                   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

                                   ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

                                   DAILY DEPARTURES FROM:

                                     PORT TO CHORA(VILLAGE) & MYLOPOTAS BEACH

 

 

                                       

              


 

                  

                    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ : 

                   ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

                      DAILY DEPARTURES FROM:

                    CHORA(VILLAGE) TO MYLOPOTAS BEACH

 


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DAILY DEPARTURES FROM:

MYLOPOTAS BEACH TO CHORA(VILLAGE) & PORT

          

                 


     

           ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

       ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

       DAILY DEPARTURES FROM:

      CHORA(VILLAGE) TO PORT 

              

             

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015