Δρομολόγια - Timetables

Ισχύουν από / Valid from:16/06/2019


 

 

               ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

                ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

           DAILY DEPARTURES FROM:

           PORT TO CHORA(VILLAGE) & MYLOPOTAS BEACH:

 

    08:00

    09:00 & 09:30

    10:00 & 10:20 & 10:40

    11:00 & 11:20 & 11:40

    12:00 & 12:20 & 12:40

13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

17:00 & 17:15 & 17:30 & 17:45

18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

20:00 & 20:15 & 20:30 & 20:45

21:00 & 21:15 & 21:30 & 21:45

   22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

23:00 & 23:15 & 23:30  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:45 LAST BUS

                

 

                                       

              


 

                  

                    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ : 

                   ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

                      DAILY DEPARTURES FROM:

                    CHORA(VILLAGE) TO MYLOPOTAS BEACH

 

08:05

09:05 & 09:35

10:05 & 10:25 & 10:45

11:05 & 11:25 & 11:45

12:05 & 13:25 & 12:45

13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

15:05 & 15:20 & 15:35 & 14:50

16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

23:05 & 23:20 & 22:35 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:50 LAST BUS

 


 

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DAILY DEPARTURES FROM:

MYLOPOTAS BEACH TO CHORA(VILLAGE) & PORT

 

                               (ΔΡΟΜΟΛ. ΠΛΟΙΟΥ) 07:15 (BOAT RIDE)

  08:15

09:30

10:00 & 10:20 & 10:40

11:00 & 11:20 & 11:40

12:00 & 12:20 & 12:40

13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

17:00 & 17:15 & 17:30 & 17:45

18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

20:00 & 20:15 & 20:30 & 20:45

21:00 & 21:15 & 21:30 & 21:45

22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

23:00 & 23:15 & 23:30 & 23:45

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:00 LAST BUS


     

     ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

     ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

     DAILY DEPARTURES FROM:

CHORA(VILLAGE) TO PORT

                        
 

(ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ)  07:20 ( BOAT RIDE)

      08:20

       09:35

10:05 & 10:25 & 10:45

11:05 & 11:25 & 11:45

12:05 & 12:25 & 12:45

13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

15:05 & 15:20 & 15:35 & 15:50

16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

   22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

  23:05 & 23:20 & 23:35 & 23:50

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:05 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO KOUMBARA BEACH

11:00

13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO KOUMBARA BEACH

11:05

13:05

14:05

15:05

17:05

18:05

19:05

20:05

 21:05

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ 

DEPARTURES FROM PORT TO KOUMNBARA BEACH

11:10

13:10

14:10

15:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

22:10

23:10

DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

11:20

13:20

15:20

16:20

17:20

18:20

19:20

20:20

21:20

22:20

23:20

 


 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES  TO MANGANARI BEACH

 

  ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ/FROM PORT 12:30

ΑΠΟ ΧΩΡΑ/FROM VILLAGE (CHORA) 12:35

ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ/FROM MYLOPOTAS 12:40

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ -ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

RETURN FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH - VILLAGE (CHORA) & PORT

17:45


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΟΤΗΣ 

DEPARTURES TO ST. THEODOTI

 

AΠΟ ΛΙΜΑΝΙ/FROM PORT 11:30 & 15:30

ΑΠΟ ΧΩΡΑ/FROM VILLAGE (CHORA ) 11:35 & 15:35 

ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ/FROM MYLOPOTAS 11:40

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ 

DEPARTURES FROM ST THEODOTI TO MYLOPOTAS BEACH-VILLAGE (CHORA) & PORT

12:00 & 16:40


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΗΣ

DEPARTURES TO PSATHI BEACH

 

ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ/FROM PORT 11:30 & 15:30

ΑΠΟ ΧΩΡΑ/FROM CHORA (VILLAGE) 11:35 & 15:35

ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ/FROM MYLOPOTAS 11:40

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΗΣ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM PSATHI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH-VILLAGE (CHORA) & PORT

12:20 & 16:10


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015