Δρομολόγια - Timetables

Ισχύουν από / Valid from: 18/05/2020


 

               

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ:

DAILY DEPARTURES FROM PORT ΤΟ:

08:00 ΧΩΡΑ– CHORA

 

10:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ– CHORA & MYLOPOTAS

 

13:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ– CHORA & MYLOPOTAS

 

16:00ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ– CHORA & MYLOPOTAS

 

18:00ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ– CHORA & MYLOPOTAS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ- LAST BUS

                 

 

 

                                       

              


 

                  

                    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ : 

                   ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

                      DAILY DEPARTURES FROM:

                    CHORA(VILLAGE) TO MYLOPOTAS BEACH

10:05  

 

 

13:05  

 

 

   16:05  

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 18:05 LAST BUS


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DAILY DEPARTURES FROM:

MYLOPOTAS BEACH TO CHORA(VILLAGE) & PORT

      

  Μόνο τις εργάσιμες   07:45   Only on weekdays

 

10:15

 

13:15

 

16:15

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 18:15 LAST BUS

    

                 


     

           ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

       ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

       DAILY DEPARTURES FROM:

      CHORA(VILLAGE) TO PORT 

       

 

 


Μόνο τις εργάσιμες 07:50 Only on weekdays


08:10


10:30


13:30


16:30


ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 18:30 LAST BUS

       

 

             

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015