Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:15/09/2018


 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ :

                  DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH:

 

 

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:00 LAST BUS

 

                   

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH


 

09:05

10:05

11:05

12:05

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:05

21:05

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:05 LAST BUS

 


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                         DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

(μόνο τις εργάσιμες) 08:00 (only on weekdays)

 09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

 16:30

 17:30

18:30

 19:30

20:30

 21:30

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:20 LAST BUS

 

                      

                


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

               (μόνο τις εργάσιμες) 08:05 (only on weekdays)   

                      09:35           

          10:35

          11:35

           12:35

           13:35

           14:35

           15:35

           16:35

           17:35

           18:35

           19:35

           20:35

           21:35

        ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:25 LAST BUS

     

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
E-mail: info@ktel-ios.gr