Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:07/06/2018


 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ :

                  DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH:

 

          ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΩΡΑ 08:00 ONLY TO THE VILLAGE

09:00

10:00

11:00

12:00 & 12:30

13:00 & 13:30

14:00 & 14:30

15:00 & 15:30

16:00 & 16:30

17:00 & 17:30

18:00 & 18:30

19:00 & 19:30

20:00 & 20:30

21:00 & 21:30

22:00 & 22:30

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:00 LAST BUS

                   

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH


08:05

09:05

10:05

11:05

12:05 & 12:35

13:05 & 13:35

14:05 & 14:35

15:05 & 15:35

16:05 & 16:35

17:05 & 17:35

18:05 & 18:35

19:05 & 19:35

20:05 & 20:35

21:05 & 21:35

22:05 & 22:35

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:05 LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                         DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

 

MONO ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 08:00 ONLY THE WEEKDAYS

09:20

10:20

11:20

12:30

13:00 & 13:30

14:00 & 14:30

15:00 & 15:30

16:00 & 16:30

17:00 & 17:30

18:00 & 18:30

19:00 & 19:30

20:00 & 20:30

21:00 & 21:30

22:00 & 22:30

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:00 LAST BUS

                      

                


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

      ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ     08:05       ONLY THE WEEKDAYS

                     09:30          

            10:30 

           11:30

         12:35

         13:05 & 13:35

         14:05 & 14:35

         15:05 & 15:35

         16:05 & 16:35

          17:05 & 17:35

         18:05 & 18:35

         19:05 & 19:35

         20:05 & 20:35

         21:05 & 21:35

         22:05 & 22:35

      ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ   23:05   LAST BUS

 

 


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) PORT & KOUMBARA BEACH

11:00

14:00

17:00

18:00

19:00

20:00

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:00 LAST BUS


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM VILLAGE  (CHORA) TO PORT & KOUMBARA BEACH

11:05

14:05

17:05

18:05

19:05

20:05

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:05 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM PORT TO KOUMBARA BEACH

11:15

14:15

17:15

18:15

19:15

20:15

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:15 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ-ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ

DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT-VILLAGE (CHORA)& MYLOPOTAS BEACH

11:22

14:22

17:22

18:22

19:22

20:22

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:22 LAST BUS


 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DAILY DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH & MANGANARI BEACH

12:30

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DEPARTURES FROM VILLAGE TO MYLOPOTAS BEACH AND MANGANARI BEACH

12:35

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO MANGANARI BEACH

12:40

 

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ- ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS- VILLAGE (CHORA)-PORT

18:00


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr