Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:30/09/2017


 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

               DAILY DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH

 

08:00

   09:00  

 10:00

 11:00 

 12:00 

 13:00 

 14:00 

   15:00   

 16:00 

 17:00

 18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:00  LAST BUS

                    

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH

08:05

09:05

10:05 

11:05 

12:05 

13:05

14:05 

 15:05 

16:05 

17:05 

18:05 

19:05

20:05 

21:05

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:05 LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                                    DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

              08:00 (ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ/ΟΝLY THE WEEKDAYS)

                      08:15

                       09:20

                     10:20

11:20 

12:20 

                           13:20 

 14:20 

15:20 

 16:20 

                        17:20 

                          18:20  

                      19:20

                                                20:20                         

                        21:20

                     ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:20 LAST BUS 


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

           08:20

           09:30

           10:30 

         11:30

          12:30

         13:30

         14:30

         16:30

          17:30

         18:30

         19:30

         20:30 

         21:30 

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:25  LAST BUS


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr