Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:23/06/2017


 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

               DAILY DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH

 

08:00

   09:00  

10:00 & 10:30

11:00 & 11:30

12:00 & 12:30

13:00 & 13:20 & 13:40

14:00 & 14:20 & 14:40

15:00 & 15:20 & 15:40

16:00 & 16:20 & 16:40

17:00 & 17:20 & 17:40

18:00 & 18:20 & 18:40 

19:00 & 19:20 & 19:40

20:00 & 20:20 & 20:40 

21:00 & 21:20 & 21:40

22:00 & 22:20 & 22:40

23:00 & 23:20

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:40 LAST BUS

                    

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH

08:05

09:05

10:05 & 10:35

11:05 & 11:35

12:05 & 12:35

13:05 & 13:25 & 13:45

14:05 & 14:25 & 14:45

15:05 & 15:25 & 15:45 

16:05 & 16:25 & 16:45

17:05 & 17:25 & 17:45

18:05 & 18:25 & 18:45

19:05 & 19:25 & 19:45

20:05 & 20:25 & 20:45

21:05 & 21:25 & 21:45

22:05 & 22:25 & 22:45

23:05 & 23:25

                                                               ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:45 LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                                    DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

              

                      08:15

                       09:30

                     10:30

11:00 & 11:30

12:00 & 12:30

                           13:00 & 13:20 & 13:40

 14:00 & 14:20 & 14:40

15:00 & 15:20 & 15:40

 16:00 & 16:20 & 16:40

                        17:00 & 17:20 & 17:40

                        18:00 & 18:20 & 18:40

                       19:00 & 19:20 & 19:40

                                                20:00 & 20:20 & 20:40                         

                        21:00 & 21:20 & 21:40

                         22:00 & 22:20 & 22:40

                        23:00 & 23:20 & 23:40

                     ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:00 LAST BUS 


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

        08:20

         09:35

         10:35

         11:05 & 11:35

         12:05 & 12:35

         13:05 & 13:25 & 13:45

         14:05 & 14:25 & 14:45

         16:05 & 16:25 & 16:45

         17:05 & 17:25 & 17:45

        18:05 & 18:25 & 18:45

       19:05 & 19:25 & 19:45

       20:05 & 20:25 & 20:45

       21:05 & 21:25 & 21:45

      22:05 & 22:25 & 22:45

      23:05 & 23:25 & 23:45

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:05 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO KOUMBARA BEACH

11:00

13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:00 LAST BUS 


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FORM VILLAGE (CHORA) TO PORT & KOUMBARA BEACH

11:05

13:05

14:05

15:05

17:05

18:05

19:05

20:05

21:05

TΈΛΕΥΤΑΙΟ 22:05 LAST BUS


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΑΜΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FR0M  PORT TO KOUMBARA BEACH

11:10

13:10

14:10

15:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:10 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ

DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT VILLAGE & MYLOPOTA BEACH

11:20

13:20

14:20

15:20

17:20

18:20

19:20

20:20

21:20

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:20 LAST BUS 


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

 DEPARTURES FROM PORT  TO MANGANARI BEACH

12:30

 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MANGANARI BEACH

12:37

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO MANGANARI BEACH

       12:45


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE (CHORA) & PORT

18:00


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM PORT TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

 DEPARTURES FROM VILLAGE(CHORA) TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:37

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:45

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΗΣ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM PSATHI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE(CHORA) & PORT

16:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM ST THEODOTI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE(CHORA) & PORT

16:30


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr