Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:30/06/2018


 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ :

                  DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH:

 

   08:00 

09:00 & 09:30

10:00 & 10:20 & 10:40

11:00 & 11:20 & 11:40

12:00 & 12:20 & 12:40

13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

17:00 & 17:15 & 17:30 & 17:45

18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

20:00 & 20:15 & 20:30 & 20:45

21:00 & 21:15 & 21:30 & 20:45

22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

23:00 & 23:15 & 23:30 & 23:45

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:00 LAST BUS

                   

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH


08:05

09:05 & 09:35

10:05 & 10:25 & 10:45

11:05 & 11:25 & 11:45

12:05 & 12:25 & 12:45

13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

15:05 & 15:20 & 15:35 & 15:50

16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

23:05 & 23:20 & 23:35 & 23:50

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:00 LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                         DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

07:10

 08:30 

09:00 & 09:30

10:00 & 10:20 & 10:40

11:00 & 11:20 & 11:40

12:00 & 12:20 & 12:40

13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

17:00 & 17:15 &17:30 & 17:45

18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

20:00 & 20:15 & 20:30 & 21:45

21:00 & 21:15 & 21:30 & 21:45

22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

23:00 & 23:15 & 23:30 & 23:45

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:00 LAST BUS

                      

                


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

           07:15

                08:35     

                     09:05 & 09:35           

            10:05 & 10:25 & 10:45 

           11:05 & 11:25 & 11:45

         12:05 & 12:25 & 12:45

         13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

         14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

         15:05 & 15:20 & 15:35 & 15:50

         16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

          17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

         18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

         19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

         20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

         21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

         22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

         23:05 & 23:20 & 23:35 & 23:50

      ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 00:05   LAST BUS

 

 


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) PORT & KOUMBARA BEACH

11:05

13:05

14:05

15:05

17:05

18:05

19:05

20:05

21:05

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:00 LAST BUS


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM VILLAGE  (CHORA) TO PORT & KOUMBARA BEACH

11:10

13:10

14:10

15:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:05 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM PORT TO KOUMBARA BEACH

11:15

13:15

14:15

15:15

17:15

18:15

19:15

20:15

21:15

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:10 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ-ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ

DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT-VILLAGE (CHORA)& MYLOPOTAS BEACH

11:22

13:22

14:22

15:22

17:22

18:22

19:22

20:22

21:22

22:22

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:00 LAST BUS


 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DAILY DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH & MANGANARI BEACH

12:30

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DEPARTURES FROM VILLAGE TO MYLOPOTAS BEACH AND MANGANARI BEACH

12:35

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO MANGANARI BEACH

12:40

 

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ- ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS- VILLAGE (CHORA)-PORT

18:00


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ -ΜΥΛΟΠΟΤΑ-ΑΓ. ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA )-MYLOPOTAS BEACH- ST. THEODOTI BEACH & PSATHI BEACH

11:30

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO ST. THEODOTI BEACH & PSATHI BEACH

11:35

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO ST. THEODOTI & PSATHI BEACH

11:40

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΨΑΘΗ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM PSATHI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH-VILLAGE (CHORA) & PORT

16:10

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ-ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM ST. THEODOTI TO MYLOPOTAS BEACH-VILLAGE ( CHORA) & PORT
 

16:40


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
E-mail: info@ktel-ios.gr