Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:09/07/2017


 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

               DAILY DEPARTURES FROM PORT TO VILLAGE (CHORA) & MYLOPOTAS BEACH

 

08:00

   09:00  & 09:30

10:00 & 10:20 & 10:40

11:00 & 11:20 & 11:40

12:00 & 12:20 & 12:40

13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

17:00 & 17:15 & 17:30 & 17:45

18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

20:00 & 20:15 & 20:30 & 20:45 

21:00 & 21:15 & 21:30 & 21:45

22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

23:00 & 23:15 & 23:30 & 23:45

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:00 LAST BUS

                    

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH

08:05

09:05

10:05 & 10:25 & 10:45

11:05 & 11:25 & 11:45

12:05 & 12:25 & 12:45

13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

15:05 & 15:20 & 15:35 & 15:50 

16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

23:05 & 23:20 & 22:35 & 23:50

                                                                                ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:05 LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                                    DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

              

                      08:15

                       09:30

                     10:00 & 10:20 & 10:40

11:00 & 11:20 & 11:40

12:00 & 12:20 & 12:40

                           13:00 & 13:15 & 13:30 & 13:45

 14:00 & 14:15 & 14:30 & 14:45

15:00 & 15:15 & 15:30 & 15:45

 16:00 & 16:15 & 16:30 & 16:45

                        17:00 & 17:15 & 17:30 & 17:45

                        18:00 & 18:15 & 18:30 & 18:45

                       19:00 & 19:15 & 19:30 & 19:45

                                                20:00 & 20:15 & 20:30 & 20:45                        

                        21:00 & 21:15 & 21:30 & 21:45

                         22:00 & 22:15 & 22:30 & 22:45

                        23:00 & 23:15 & 23:30 & 23:45

                       24:00

                     ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:15 LAST BUS 


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

        08:20

         09:35

         10:05 & 10:25 & 10:45

         11:05 & 11:25 & 11:45

         12:05 & 12:25 & 12:45

         13:05 & 13:20 & 13:35 & 13:50

         14:05 & 14:20 & 14:35 & 14:50

         16:05 & 16:20 & 16:35 & 16:50

         17:05 & 17:20 & 17:35 & 17:50

        18:05 & 18:20 & 18:35 & 18:50

       19:05 & 19:20 & 19:35 & 19:50

       20:05 & 20:20 & 20:35 & 20:50

       21:05 & 21:20 & 21:35 & 21:50

      22:05 & 22:20 & 22:35 & 22:50

      23:05 & 23:20 & 23:35 & 23:50

     24:05

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24:20 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO KOUMBARA BEACH

11:00

13:00

14:00

15:00

17:00 & 17:30

18:00 & 18:30

19:00 & 19:30

20:00 & 20:30

21:00 & 21:30

22:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:30 LAST BUS 


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FORM VILLAGE (CHORA) TO PORT & KOUMBARA BEACH

11:05

13:05

14:05

15:05

17:05 & 17:35

18:05 & 18:35 

19:05 & 19:35

20:05 & 20:35

21:05 & 21:35

22:05

TΈΛΕΥΤΑΙΟ 22:35 LAST BUS


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΑΜΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FR0M  PORT TO KOUMBARA BEACH

11:10

13:10

14:10

15:10

17:10 & 17:40

18:10 & 18:40

19:10 & 19:40

20:10 & 20:40

21:10 & 21:40

22:10

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 22:45 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ

DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT VILLAGE & MYLOPOTA BEACH

11:20

13:20

14:20

15:20

17:20 & 17:50

18:20 & 18:50

19:20 & 19:50

20:20 & 20:50

21:20 & 21:50

22:20

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:00 LAST BUS 


 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

 DEPARTURES FROM PORT  TO MANGANARI BEACH

12:30

 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MANGANARI BEACH

12:37

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO MANGANARI BEACH

       12:45


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE (CHORA) & PORT

18:00


AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM PORT TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

 DEPARTURES FROM VILLAGE(CHORA) TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:37

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ & ΨΑΘΗ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO ST THEODOTI & PSATHI BEACHES

11:45

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΗΣ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM PSATHI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE(CHORA) & PORT

16:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DEPARTURES FROM ST THEODOTI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH VILLAGE(CHORA) & PORT

16:30


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr