Δρομολόγια - Timetables

Ισχύουν από / Valid from: 15/09/2019


 

 

                                   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

                                   ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ:

                                   DAILY DEPARTURES FROM:

                                     PORT TO CHORA(VILLAGE) & MYLOPOTAS BEACH

08:00

09:00 & 09:30

10:00 & 10:30

11:00 & 11:30

12:00 & 12:30

13:00 & 13:30

14:00 & 14:30

15:00 & 15:30

16:00 & 16:30

17:00 & 17:30

18:00 & 18:30

19:00 & 19:30

20:00 & 20:30

21:00 & 21:30

22:00 & 22:30

23:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:30 LAST BUS

 

                                       

              


 

                  

                    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ : 

                   ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

                      DAILY DEPARTURES FROM:

                    CHORA(VILLAGE) TO MYLOPOTAS BEACH

 

08:05

09:05 & 09:35

10:05 & 10:35

11:05 & 11:35

12:05 & 12:35

13:05 & 13:35

14:05 & 14:35

15:05 & 15:35

16:05 & 16:35

17:05 & 17:35

18:05 & 18:35

19:05 & 19:35

20:05 & 20:35

21:05 & 21:35

22:05 & 22:35

23:05

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:35 LAST BUS


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

DAILY DEPARTURES FROM:

MYLOPOTAS BEACH TO CHORA(VILLAGE) & PORT

            Μόνο τις καθημερινές 08:00 Only on weekdays

08:20

09:30

10:00 & 10:30

11:00 & 11:30

12:00 & 12:30

13:00 & 13:30

14:00 & 14:30

15:00 & 15:30

16:00 & 16:30

17:00 & 17:30

18:00 & 18:30

19:00 & 19:30

20:00 & 20:30

21:00 & 21:30

22:00 & 22:30

23:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:30 LAST BUS

 


     

           ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ:

       ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

       DAILY DEPARTURES FROM:

      CHORA(VILLAGE) TO PORT 

               Μόνο τις καθημερινές 08:00 Only on weekdays

 

08:20

09:35

10:05 & 10:35

11:05 & 11:35

12:05 & 12:35

13:05 & 13:35

14:05 & 14:35

15:05 & 15:35

16:05 & 16:35

17:05 & 17:35

18:05 & 18:35

19:05 & 19:35

20:05 & 20:35

21:05 & 21:35

22:05 & 22:35

23:05

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 23:35 LAST BUS


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO KOUMBARA BEACH

 

11:00

 

13:00

 

15:00

 

17:00

 

19:00

 

21:00

 


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO KOUMBARA BEACH

11:05

 

13:05

 

15:05

 

17:05

 

19:05

 

 21:05

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ 

DEPARTURES FROM PORT TO KOUMNBARA BEACH

11:10

 

13:10

 

15:10

 

17:10

 

19:10

 

21:10

 


DEPARTURES FROM KOUMBARA BEACH TO PORT VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

11:20

 

13:20

 

15:20

 

17:20

 

19:20

 

21:20

 

 

 


 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΟΥ

DEPARTURES  TO MANGANARI BEACH

 

  ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ/FROM PORT 12:30

ΑΠΟ ΧΩΡΑ/FROM VILLAGE (CHORA) 12:35

ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ/FROM MYLOPOTAS 12:40

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ -ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝΙ

RETURN FROM MANGANARI BEACH TO MYLOPOTAS BEACH - VILLAGE (CHORA) & PORT

17:45


Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015