Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:02/04/2018


 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ :

               DAILY DEPARTURES FROM PORT TO:

 

08:30 ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA) 

 10:00    ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

 11:00 ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA)

 12:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

 13:00 ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA)

 14:15  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

 16:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

 17:00  ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA) 

 18:00  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

19:00  ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA) 

20:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS BEACH

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:00 ΧΩΡΑ/VILLAGE (CHORA)  LAST BUS

                    

 


     

                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH

 

 

10:05 

 

12:05 

 

14:20 

 

16:05 

 

18:05 

 

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 18:05   LAST BUS


 

                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

                                    DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

            

                      

                       

                     10:15

 

12:15 

                          

 14:25 

 

16:25

                  

                       ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 18:25 LAST BUS 


 

                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

           08:35

           10:30 

          11:30

          12:30

         13:30

         14:30

         16:30

          17:30

         18:30

         19:30

         20:30 

      ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ   21:30    LAST BUS


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr