Δρομολόγια

Ισχύουν από / Valid from:09/04/2017


 

                       ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ:

               DAILY DEPARTURES FROM PORT TO:

 

08:30ΧΩΡΑ/VILLAGE

09:00  ΧΩΡΑ/VILLAGE

10:00  ΧΩΡΑ& ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

11:00 ΧΩΡΑ/VILLAGE

12:00  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/CHORA & MYLOPOTAS

13:00  ΧΩΡΑ/VILLAGE

14:10  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

16:00  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

17:00 ΧΩΡΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

18:00  ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

19:00 ΧΩΡΑ & VILLAGE

20:00 ΧΩΡΑ & ΜΥΛΟΠΟΤΑ/VILLAGE & MYLOPOTAS

       ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 20:00 ΧΩΡΑ & VILLAGE LAST BUS

                    


  


                      ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

             DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA) TO MYLOPOTAS BEACH

 

10:05

 

12:05

 

14:20

 

16:05

 

18:05

 

                                                                  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 20:05 LAST BUS


 

         ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑ & ΛΙΜΑΝI

               DEPARTURES FROM MYLOPOTAS BEACH TO VILLAGE (CHORA) & PORT

 

10:15

 

12:15

 

 14:25

 

                        16:15

 

                        18:15

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 20:15 LAST BUS 


                   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ

                     DEPARTURES FROM VILLAGE (CHORA)TO PORT

 

        08:20

         09:30

         10:30

         11:30

         12:30

         13:30

         14:30

         16:30

         17:30

        18:30

       19:30

       20:30

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 21:10 LAST BUS


 

Contact Information

Address: Ios Cyclades
PC: 84001
Tel: 22860 92015
Tel: 22860 91936 
E-mail: info@ktel-ios.gr